جدیدترین کاتالوگ گل صد تومانی از Green Works اینجاست

و ما امسال چیز جدیدی داریم: گل صد تومانی درختی! گیاهان تقسیم نشده و پیوندی از محصولات دو ساله که در هلند رشد می کنند.

جدیدترین کاتالوگ Paeonia از Green Works اینجاست. این کاتالوگ یک نمای کلی از مجموعه منحصر به فرد و گسترده ما برای سال 2023/2024 را به شما ارائه می دهد. این شرکت بار دیگر بسیاری از انواع جدید و زیبا را به مجموعه ای که قبلاً گسترده بود اضافه کرد. گل صد تومانی ها به زیبایی در این کاتالوگ به تصویر کشیده شده اند که دارای طرح بندی مدرن و عکس هایی با وضوح بالا است.

نگاهی به کاتالوگ در اینجا بیندازید.منبع