حمل و نقل های ایرلندی ادعا می کنند که هزینه های سوخت بسیار زیاد است

این خبر در حالی منتشر می‌شود که شرکت‌های حمل‌ونقل اثرات ضربه‌ای را از اعتصاب کارگران بارانداز در فلیکس استو در انگلیس و همچنین اقدام صنعتی احتمالی در لیورپول، که به عنوان یک بندر تغذیه‌کننده برای واردات ایرلند از ایالات متحده عمل می‌کند، پیش‌بینی می‌کنند.

حمل و نقل های ایرلندی خواستار غرامت دولت برای افزایش هزینه سوخت، ارتقاء آب و هوا و برگزیت هستند. آنها همچنین خواستار تعویق حقوق جدید کارگران برای صرفه جویی در هزینه آنها هستند. انجمن حمل و نقل جاده ای ایرلند (IRHA) همچنین خواستار کمک هزینه سوخت زیستی برای کشاورزانی است که با حذف گله های لبنی و گاو موافقت می کنند. هزینه های سوخت برای برخی از حمل و نقل ها از زمان همه گیری دو برابر شده است.

منبع:dependent.ieمنبع