خرید یک مزرعه تاسیس، گسترش بازار برای گل های لوکس، و افزایش مقیاس برای رشد آینده


در قسمت جدید نمایش گل‌های آهسته، لورین هریسون از فلوراژ به پادکست می‌پیوندد تا درباره چگونگی گسترش بازار گل‌های لوکس و چگونگی افزایش مقیاس برای رشد آینده بحث کند.منبع