خوزستان می تواند قطب تولید گل و گیاهان زینتی در ایران باشد

همچنین از نظر صادرات نیز خوزستان به دلیل همسایگی با کشورهای حاشیه خلیج فارس و همچنین عراق (که از مقاصد عمده صادرات گل و گیاهان زینتی ایران هستند) می تواند نقش موثری در رونق صادرات در این زمینه داشته باشد. و همچنین می تواند اشتغال خوبی ایجاد کند.

عراق، کشورهای حاشیه خلیج فارس، افغانستان، ازبکستان، روسیه، مالزی، ویتنام و آذربایجان از جمله واردکنندگان عمده گل و گیاهان زینتی از ایران هستند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گفت: استان خوزستان در جنوب غربی ایران می تواند قطب تولید گل و گیاهان زینتی در کشور باشد.

برای مطالعه کامل مقاله به سایت www.tehrantimes.com مراجعه کنیدمنبع آقارضا فتوحی با اشاره به اینکه استان خوزستان به دلیل شرایط اقلیمی از پتانسیل بالایی برخوردار است، تصریح کرد: می تواند قطب پرورش گل و گیاهان زینتی در کشور باشد.