دادگاه عالی بمبئی تخریب مغازه ها در بازار گل دادار را متوقف می کند

متقاضیان دارای سازه هایی از جمله تخته غرفه، جعبه پیش بینی و قاب آب و هوای تزئینی در ساختمان اوپندرا ناگار در سناپاتی باپات مارگ هستند. در این دادخواست آمده است که محل موضوع به صورت تجاری توسط خواهان به عنوان تنها منبع امرار معاش آنها – فروش گل در بازار گل دادار – استفاده می شود.

دادگاه عالی بمبئی به شرکت شهرداری Brihanmumbai (BMC) دستور داد تا مغازه‌های فروشندگان گل در ساختمان Upendra Nagar در دادار (غرب) را تخریب نکند. این دادگاه همچنین از دادخواهان خواست که از دادگاه تسکین دهند تا تخریب را متوقف کنند و هیچ گونه ساخت و ساز یا تغییری با هر ماهیتی را بدون مجوز قبلی BMC انجام ندهند. مستأجران چهار مغازه از 30 مغازه در ساختمان به دلیل شروع عملیات تخریب علیه آنها به دادگاه عالی مراجعه کردند.

دادگاه به شرکت شهرداری دستور داد تا یک وسیله نقلیه پارک شده در محل مربوطه را بدون نقص خارج کند و از خواهان‌ها خواست تا تا دستورات بعدی اجازه تجاوز به ملک مورد نظر یا اطراف آن را ندهند. من

پس از اینکه BMC شکایتی از انجمن تعاونی Upendra Nagar دریافت کرد و شروع به تخریب سازه‌های غیرقانونی ادعایی کرد، دادگاه درخواست‌های مستاجرینی را می‌شنید که به دنبال تسکین بودند.

مقاله کامل را بخوانید: www.indianexpress.comمنبع