دانشجوی Fleurie MDS ویدیویی را منتشر کرد

کارآموز MDS Fleurie Nursery، Reece Moulton، ویدیویی را به عنوان بخشی از تصاحب اینستاگرام ایجاد کرده است تا به سایر کارآموزان MDS نشان دهد که معمولاً در طول یک روز کاری چه کارهایی را انجام می دهند. نقش فعلی او با Fleurie به عنوان هماهنگ کننده کنترل سهام است که شامل مدیریت و کمک به سهام و محصولات کشاورزی، نظارت و دستیابی به اهداف فروش، مدیریت ارتباطات و ارائه گزارش می شود. محل قرارگیری Reece برای 12 ماه است.منبع

ویدیو را اینجا ببینید.

برای اطلاعات بیشتر:
گیاهان تریسترام
www.tristramplants.co.uk