دانشمندان راز عطر گل رز را کشف کردند


گل رز با هر نام دیگری همان طور که شکسپیر نوشته است بوی شیرین می دهد، اما فقط یک مولکول کوچک را در گل هایش پاک می کند و شما خوش شانس خواهید بود که بویی از هر چیزی را بگیرید. در دهه‌های اخیر، باغبان‌های تجاری گل رزهایی را پرورش می‌دهند که در رنگ‌های مختلف رشد می‌کنند، در برابر حشرات مقاوم‌تر هستند و…منبع