دکتر پارمیندر رئیس بخش گلکاری است

دکتر پارمیندر سینگ به عنوان رئیس بخش گلکاری و محوطه سازی در دانشگاه کشاورزی پنجاب (PAU)، لودیانا منصوب شد. دکتر پارمیندر در دسامبر 1996 به عنوان استادیار به PAU پیوست و از آن زمان تاکنون به طور فعال در فعالیت های آموزشی، پژوهشی و ترویجی مرتبط با پرورش گل و استفاده از منظر گیاهان زینتی شرکت داشته است. دکتر پارمیندر یک پروژه تحقیقاتی را با بودجه هیئت کنترل آلودگی پنجاب به عنوان CO-PI تکمیل کرده است و در حال حاضر یک پروژه تحقیقاتی با بودجه وزارت علوم و فناوری (DST) دارد.

در tribuneindia.com بیشتر بخوانیدمنبع