دکوروم از آلمان بازدید می کند

منبع: Decorumمنبع

تمرکز این روز کشور آلمان بود که همچنان برترین مقصد صادراتی هلند است.

به دلیل همه شرایط سال های اخیر که بیرون رفتن با هم به سختی امکان پذیر بود، این روز اولین قدم برای بازسازی یک سنت بود.

با دانش و تماس‌های به‌دست‌آمده، بینش‌های جدیدی نیز دوباره به دست آمد و بحث‌های بعدی ممکن است به اشکال فشرده‌تری از همکاری منجر شود.

از شرکت کنندگان مختلف بازار، از جمله Veiling Rhein-Maas، عمده فروشان، یک فروشگاه DIY و یک مرکز باغ، صادرکنندگان، و عمده فروشان گل و گیاه بازدید شد.

پنجشنبه گذشته، 29 ژوئن، دکوروم به همراه جمعی از اعضای گل و گیاه از آلمان دیدن کرد.

آخرین اما نه کم اهمیت، مهمتر از همه، روز خوشی بود که در آن تماس های متقابل نیز دوباره تقویت شد.