رشد مهد کودک از سال 1985


Van Wordragen Flowers یک شرکت خانوادگی واقعی است که در سال 1985 تأسیس شد. به محض اینکه هاین مدرسه را تمام کرد، به مهد کودک گل که تحت مالکیت و مدیریت پدرش بود پیوست. از سال 2012، هاین مسئول van Wordragen Flowers است و تعدادی از گونه های گل داودی منحصر به فرد توسعه یافته توسط Dekker را پرورش می دهد.منبع