رطوبت زدایی گلخانه – ابزاری برای مقابله با بحران کربن

منبع: onfloriculture.comمنبع لطفاً در وبینار بعدی GrowON ثبت نام کنید تا با دکتر جینین وست، متخصص محیط زیست در Flowers Canada (انتاریو) در مورد رطوبت زدایی گلخانه بیشتر بدانید.

بستن گلخانه برای جلوگیری از اتلاف گرما و صرفه جویی در مصرف انرژی در زمستان، به جز بحث کنترل رطوبت، ایده بسیار خوبی به نظر می رسد. یک پروژه چند ساله ارزیابی فن‌آوری‌های رطوبت‌زدایی برای اثربخشی در کاهش مصرف انرژی و حذف رطوبت در گلخانه‌های سبزیجات، گیاهان و گل‌های انتاریو به‌تازگی به پایان رسیده است و نتایج بینش‌هایی را برای تولیدکنندگان فراهم می‌کند. مروری بر نتایج و برخی توصیه‌های کلی برای تولیدکنندگان مورد بحث قرار خواهد گرفت