ریور فلاورز اسپری گل داودی فابین را معرفی می کند


از این هفته، ریور فلاورز انواع گل داودی اسپری کاملاً جدید، فابین را عرضه می کند. این تازگی صورتی که توسط Royal Van Zanten پرورش داده شده است از امروز در دسترس است. اسپری تزئینی داوودی فابین (VBN شماره 128186) منحصراً توسط River Flowers در Zaltbommel رشد می کند. از هفته 18 به بعد…منبع