ساخت گلخانه متعلق به شهرداری با ظرفیت تولید 2 میلیون نفر تقریباً تکمیل شده است

در چارچوب برنامه‌های حمایت از توسعه اجتماعی (SOGEP) که توسط وزارت صنعت و فناوری انجام می‌شود، کار ساخت گلخانه‌ای که در آن گل‌های فصلی تولید می‌شود در چارچوب پروژه «هر زن هزار گل گلخانه است» که بین آژانس توسعه مدیترانه شرقی (DOGAKA) و شهرداری عثمانیه امضا شده است، ادامه دارد. آماده سازی زمین، ستون های لنگر، ستون های داخلی و خارجی، نصب ناودان و روکش های بیرونی در گلخانه گل شروع شد، جایی که سقف و کلاهک های بالایی نصب شد. هدف آن این است که گلخانه تولید گل که پس از تکمیل در زمینی بسته به مساحت 3000 متر مربع تولید می شود، در مدت زمان کوتاهی تکمیل و آماده تولید شود. گل‌های تولید شده در این گلخانه که به‌عنوان یک گلخانه تمام اتوماسیون به سبک گوتیک طراحی شده است، به‌صورت فصلی توسط اداره پارک‌ها و باغ‌ها در کارهای محوطه‌سازی مورد استفاده قرار می‌گیرد تا ظاهری مدرن‌تر به شهر بدهد.

شهردار کادیر کارا با بیان اینکه عملیات اجرایی پروژه گلخانه ای رو به پایان است، گفت: با اتمام آن سالانه حدود 2 میلیون گل فصلی در این گلخانه تولید می شود که گل های تولید شده با توجه به فصل در پارک ها و باغ ها مورد استفاده قرار می گیرد.

منبع: حریتمنبع ساخت گلخانه که توسط شهرداری عثمانیه در چارچوب پروژه “گلخانه هر زن 1000 گل” آغاز شده و سالانه نزدیک به 2 میلیون گل فصلی تولید می کند، در شرف نهایی شدن است.