سیکیم میزبان نمایش گل برای تقویت کشت ارکیده و گیاهان زینتی استکمیته نمایش گل سیکیم در حال آماده شدن برای میزبانی نمایشگاه گل 2023 در مرکز نمایشگاه گل در چوگیال پالدن، گانگتوک است.

رئیس کمیته جشنواره در گانگتوک، ST Lachungpa، گفت: “کمیته جشنواره حامی مالی جایزه برای نمایش خواهد بود. هدف آن تشویق مردم به پرورش ارکیده و گیاهان زینتی به صورت تجاری، به عنوان وسیله ای جایگزین برای امرار معاش و القای حس زیبایی شناسی است.

از تمامی علاقه مندان و شرکت ها دعوت به همکاری می شود. هیچ هزینه ورودی لازم نیست. شرکت‌کنندگان موظفند نمایشگاه‌های خود را در مدت زمان/تاریخ و ساعت تعیین‌شده به همراه داشته باشند، پس از آن هیچ گونه ورود پذیرفته نمی‌شود.

مقاله کامل را بخوانید: www.northeasttoday.in.منبع