سیکیم میزبان نمایش گل برای تقویت کشت ارکیده و گیاهان زینتی است

مقاله کامل را بخوانید: www.northeasttoday.in.منبع

کمیته نمایش گل سیکیم در حال آماده شدن برای میزبانی نمایشگاه گل 2023 در مرکز نمایشگاه گل در چوگیال پالدن، گانگتوک است.

از تمامی علاقه مندان و شرکت ها دعوت به همکاری می شود. هیچ هزینه ورودی لازم نیست. شرکت‌کنندگان موظفند نمایشگاه‌های خود را در مدت زمان/تاریخ و ساعت تعیین‌شده به همراه داشته باشند، پس از آن هیچ گونه ورود پذیرفته نمی‌شود.

رئیس کمیته جشنواره در گانگتوک، ST Lachungpa، گفت: “کمیته جشنواره حامی مالی جایزه برای نمایش خواهد بود. هدف آن تشویق مردم به پرورش ارکیده و گیاهان زینتی به صورت تجاری، به عنوان وسیله ای جایگزین برای امرار معاش و القای حس زیبایی شناسی است.