صادرات گل و گیاهان زینتی به ارزش بیش از یک میلیون دلار در یک سال از کردستان

حسین بیات گفت: حمایت دولت از ایجاد مراکز بزرگ تولیدی می تواند زمینه صادرات مستمر این محصولات را فراهم کند.

ادامه مطلب را در tehrantimes.com بخوانیدمنبع

به گفته یک مقام مسئول استانی، طی سال گذشته 1401 (منتهی به 30 اسفندماه) گل و گیاهان زینتی به ارزش بیش از یک میلیون دلار از استان کردستان در غرب ایران صادر شده است. پیمان اسکندری رئیس اداره زراعت استان یکی از برنامه های اولویت دار این اداره کل را توسعه کشت گلخانه ای عنوان کرد.

وی گفت: تولید گل و گیاهان زینتی توجیه اقتصادی دارد و در حال حاضر حدود 6.5 هکتار گلخانه به تولید گل و گیاهان زینتی در استان وجود دارد. دو هفته پیش رئیس مرکز تحقیقات گیاهان زینتی ایران عدم تولید دائمی و مشکل حمل و نقل را مانع رشد صادرات گل و گیاهان زینتی کشور دانست.

وی ادامه داد: یکی از کاستی های صادرات این است که تولید گل و گیاهان زینتی روند دائمی را دنبال نمی کند و به همین دلیل نمی توانیم صادرات ثابت و دائمی این محصولات را در طول سال داشته باشیم و به دلیل توقف موقت تولید گل و گیاهان زینتی نمی توانیم انتظارات بازار صادراتی را برآورده کنیم.»