ضایعات غذایی در حال تبدیل شدن به کمپوست گلخانه اییک همکاری جدید با تیم سبز شهرستان ماهونینگ، هزاران پوند غذای دور ریخته شده را به کمپوست تبدیل خواهد کرد.

لو وگا، مدیر منطقه مدیریت مواد زائد جامد شهرستان ماهونینگ، گفت: «ما با ضایعات غذایی به کمپوست تبدیل می‌شویم تا محصولات جدید رشد کنیم و پشت میز مصرف‌کنندگان در همه جا قرار بگیریم.

تیم سبز یک کمپوستر برای گلخانه جدید خود در جاده Bev خریداری کرد که تا ژانویه خواهد رسید. آنها ضایعات غذایی را از بانک غذای دوم برداشت می‌برند و آن را به کمپوست برای Flying High تبدیل می‌کنند، یک سازمان غیرانتفاعی که به بزرگسالان در دره کمک می‌کند موانعی برای اشتغال داشته باشند.

این یک برد-برد برای همه است. مایک ایبریس، مدیر اجرایی بانک غذای دوم برداشت، گفت: این محصول را از محل دفن زباله دور نگه می دارد و به مردم کمک می کند تا مواد غذایی بیشتری را وارد سیستم کنند. این کمپوست در برنامه های باغبانی Flying High استفاده خواهد شد.

این سازمان میوه‌ها و سبزیجاتی را می‌کارد که در بازار موبایل خود استفاده می‌شوند، که به نوبه خود در صحراهای غذایی در دره ماهونینگ سرو می‌شود. بیش از دوازده شرکت کننده در برنامه باغبانی سازگاری کاری Flying High نیز محصولات بیشتری را در گلخانه پرورش خواهند داد.

مقاله کامل را در www.wkbn.com بخوانید.منبع