علیرغم بازگشایی مرزها، در اولین بازار گل سال نو قمری، در میان فروشندگان، هیچ جو فروش جوانی وجود نداشت

بازدیدکنندگان برای اولین روز از نمایشگاه یک هفته ای سال نو قمری در پارک ویکتوریا با وجود هوای سرد، از جمله مسافرانی که پس از از سرگیری سفرهای بدون قرنطینه هفته گذشته به شهر آمده بودند، شرکت کردند.

من به تازگی پس از بازگشایی مرز سرزمین اصلی و هنگ کنگ به اینجا آمدم. شوهر من وسواس زیادی به بازار گل سال نو قمری در اینجا دارد، بنابراین من امسال با او آمدم.

صدها خریدار روز دوشنبه به بزرگترین بازار فصلی گل هنگ کنگ هجوم آوردند، اولین بازار از زمان بازگشایی مرز با سرزمین اصلی چین، اما فروشندگان گفتند که در میان دوره ای با چشم انداز ضعیف اقتصادی نسبت به فروش بدبین هستند.

سفر به هنگ کنگ همچنین اولین روز برای شو بود زیرا او پیش از این هرگز از نمایشگاه بازدید نکرده بود و همچنین برای اولین بار از زمان شروع همه گیری کووید-19 در ژانویه 2020، تعطیلات خود را در هنگ کنگ با همسر و فرزندش جشن گرفت.

در scmp.com بیشتر بخوانیدمنبع