فروش مهد کودک گل شاخه بریده

برای اطلاعات بیشتر:
کوئینتون ادواردز
01635551441
[email protected]
www.quintonedwards.co.ukمنبع

این تجارت هنوز کاملاً جوان است، اما قراردادهای مداومی با موریسون دارد که می تواند توسط فروشنده تضمین شود.

این کسب‌وکار، محل‌های مهد کودک اجاره‌ای بسیار خوبی را با دسترسی فوری به گذرگاه شمالی A1 اشغال می‌کند.

سایت فعلی مهد کودک به مساحت 6.522 هکتار با حدود 4.11 هکتار شیشه با پتانسیل قابل توجهی برای گسترش سایت، رشد شیشه و لیلی و در نتیجه گردش مالی و سودآوری گسترش یافته است.

یک ساختمان خدماتی وجود دارد که یک دیگ بخار، کارگاه/فروشگاه، منطقه اعزام، و محوطه کارکنان و همچنین دسترسی به مناطق مشترک را فراهم می کند.

وب سایت www.bloomingbritish.co.uk نیز در فروش گنجانده شده است.

کوینتون ادواردز یک تجارت گل بریده/نیلوفری سودآور را به بازار ارائه می دهد.