لاله های دره اسکاگیت پس از شروع فصل شروع به شکوفه دادن می کنند


در اوایل این ماه، مزارع لاله چیزی جز ساقه های سبز نبود. اما لاله‌های مزرعه RoozenGaarde بالاخره شروع به شکوفه دادن کردند. برنت روزن گفت که مزرعه طی چند روز گذشته شروع به دیدن رنگ های بیشتری از لاله ها کرده است. او گفت که مقابله با شکوفه های دیررس دشوار بوده است زیرا…منبع