لکه برگی روی کالیبراکوآ

“خوشبختانه، هیچ یک از گیاهان علائم واضحی از ویروس‌هایی که معمولاً برای آلوده کردن کالیبراکوآ (یا نتایج آزمایش مثبت) شناخته می‌شوند، نداشتند.

مقاله کامل را در e-gro Alert بخوانیدمنبع

هنگامی که یک پرورش دهنده تماس گرفت تا در مورد ویروس کالیبراکوا سوال کند، مارجری داتری از مرکز تحقیقات و توسعه باغبانی لانگ آیلند، و نورا کاتلین از توسعه تعاونی کورنل در شهرستان سافولک، برای بررسی این محصول رفتند تا ببینند آیا علائم نگران کننده ای دیده اند یا خیر.