ما با نزدیک‌تر شدن به کشاورزان خود در آن مناطق، زمان حمل و نقل را نیز کاهش داده‌ایم.»

BioSafe Systems پایداری را فراتر از شیمی محصولات خود می برد. کلاین اشاره می کند که این شرکت جنبه اجتماعی پایداری را با ایجاد شغل در جوامع محلی پذیرفته است. BioSafe Systems دارای امکانات تولیدی در سه مکان ایالات متحده است: Coldwater، MI. قاهره، GA; و Sparks، NV، و در حال توسعه تاسیسات چهارم در Yuma، AZ است.

جف کلاین، معاون فروش سیستم‌های بیوسایف، رشد شرکت از 10 کارمند در سال 2007 به حدود 90 کارمند در سال 2022 را مشاهده کرد. این کاری است که شرکت در طول تاریخ تقریباً 25 ساله خود بر روی آن متمرکز بوده است.”

کلاین می گوید استفاده از شیمی پایدار در باغبانی همچنان در حال رشد است. او می گوید که BioSafe Systems متعهد به آموزش پرورش دهندگان در مورد چگونگی ادغام موفقیت آمیز مواد شیمیایی پایدار در عملیات خود است. هدف BioSafe Systems کمک به پرورش دهندگان در کشف شکاف ها و شناسایی نقاط درد در عملیات خود است که در آن شیمی پایدار می تواند تفاوت ایجاد کند.

کلاین گفت: “و ما در آن بهتر شده ایم.” ما افرادی را وارد می‌کنیم که به مأموریت ما ایمان دارند و به کاری که انجام می‌دهیم اعتماد دارند، که به ما امکان می‌دهد بهتر به مشتریان خود خدمت کنیم.»

احساس جامعه
گفت و گوهای زیادی در داخل و خارج وجود دارد و ما با پایگاه مشتریان خود روابطی ایجاد می کنیم که می تواند در آزمون زمان مقاومت کند. این احساس جامعه به طور محکم در فرهنگ شرکت BioSafe Systems ریشه دارد.

کلاین خاطرنشان کرد که ارائه مواد شیمیایی پایدار و خدمت به مشتری دست به دست هم می دهد. او گفت: “ما می خواهیم اهداف و اهداف مشتری خود را درک کنیم تا بتوانیم راه حل های مناسب را با نیازهای آنها مطابقت دهیم.”

کلاین می‌گوید اکثر محصولات BioSafe Systems توسط OMRI و MPS، دو حوزه قضایی پیشرو در زمینه فعالیت‌های ارگانیک، تایید شده‌اند. بسیاری از پروفایل های زیست محیطی محصولات آن دارای فواصل با ورودی محدود (REI)، فاصله زمانی قبل از برداشت صفر (PHI) و بدون حداکثر سطح باقیمانده (MRL) هستند.

کلاین افزود، با محصولات خود، BioSafe Systems به سه رکن پایداری پایبند است: محیطی (سیاره)، اجتماعی (مردم) و اقتصادی (سود). کلاین می‌گوید: «وقتی نوبت به شیمی‌های پایدار و ادغام آن‌ها در برنامه‌های معمولی و ارگانیک می‌رسد، برای شرکتی که این مسئولیت را برعهده دارد، مهم است که پرورش دهندگان را در مورد این مفاهیم آموزش دهد و به آنها کمک کند تا اهداف پایداری خود را به شیوه‌ای که از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد، برآورده کنند.

حمل دریایی
او افزود: «با نزدیک‌تر شدن به تولیدکنندگان خود در آن مناطق، زمان حمل و نقل و همچنین ردپای کربن مرتبط با آن لجستیک را کاهش داده‌ایم.» اما مهمتر از آن این است که به ما این امکان را می دهد که محلی باشیم و در جوامعی که به آنها خدمت می کنیم مشارکت داشته باشیم.»

برای اطلاعات بیشتر:
سیستم های ایمنی زیستی

biosafesystems.comمنبع