“ما مفتخریم که کار علمی ما یکی از 1500 انتخاب شده برای ارائه شفاهی باشد.”

PGR این فرصت را داشت تا دوباره گل های رز استثنایی خود را ارائه کند، با مردم قاره های مختلف ملاقات کند و در مورد نوآوری ها، روندها و همکاری های بالقوه آینده بحث کند.

ما مفتخریم که کار علمی ما یکی از 1500 مورد انتخاب شده برای ارائه شفاهی است. رزهای Pheno Geno توسط Mirjana Vukosavljev، که مفهوم گل رز خوراکی را در سخنرانی “یک منبع غذایی جدید – گلبرگ های رز باغی” معرفی کرد، ارائه شد.

سی و یکمین کنگره بین المللی باغبانی بین 13 تا 21 آگوست در شهر آنجر برگزار شد. در مجموع 2500 شرکت کننده از 88 کشور جهان در 25 سمپوزیوم فیزیولوژی، فناوری، علم، ژنتیک و نوآوری شرکت کردند.

برای اطلاعات بیشتر:
Pheno Geno Roses
www.phenogenoroses.comمنبع