متن میثاق انتقال انرژی گلخانه باغبانی 2022-2030 منتشر شد

متن میثاق انتقال انرژی گلخانه ای باغبانی 2022-2030، امضا شده در 30 نوامبر منتشر شد. متن حاوی جاه طلبی ها و اهداف تدوین شده در مورد CO بود2 کاهش

این جاه طلبی ها دو چیز است:

  • در سال 2030، انتشار CO2 به 4.3 تا 4.8 مگاتن کاهش می یابد. اینکه دقیقاً چگونه باید بیشتر شناسایی شود. (“بر اساس توضیح بیشتر جعبه ابزار مرتبط، هدف انتشار باقیمانده برای سال 2030 بیشتر در یادداشت بهار مشخص خواهد شد.”)
  • در سال 2040 باغبانی گلخانه ای هم از نظر آب و هوای خنثی و هم از نظر اقتصادی سودآور خواهد بود.
برای خواندن متن عهدنامه اینجا کلیک کنید.منبع