محموله‌های گل و گیاهان زینتی ایران به تولید عظیم نیاز دارد

استان تهران با 3200 واحد خروجی در کشت گل شاخه بریده علاوه بر گیاهان گلدار فصلی، مازندران با کشت گیاهان آپارتمانی و همچنین گیاهان فضای سبز، شهرستان محلات در کشت گیاهان گلدار در رأس آن، یکی از بزرگترین شهرستان ها است. گل های شاخه بریده و مناطق اصفهان، کرمان، خراسان و آذربایجان شرقی در رتبه های بعدی قرار دارند.

منبع: menafn.comمنبع

در گذشته شهر محلات در بخش مرکزی مرکزی به عنوان مرکز تولید گل در ایران شناخته می شد، اما در حال حاضر شهرهای مهم دیگری دورتر از محلات بوده اند.

آمارها حاکی از آن است که در 20 سال گذشته تقاضا برای خرید گل های زینتی در سطح جهان افزایش یافته است.

در داخل ایران نیز روند صعودی داشته است به طوری که کشت گل و گیاهان زینتی رشد محسوسی داشته و تعداد واحدهای خروجی هم اکنون به 15000 واحد رسیده است.