مدتی با پکن خداحافظی کرد و به تیانجین رفت

موقعیت‌های غیرمنتظره مختلف در سه سال گذشته چالش‌های جدیدی را برای پزشکان بی‌شماری در صنعت گل و باغبانی و نمایشگاه بین‌المللی گل و باغبانی چین که بیش از 20 سال است برگزار می‌شود، به همراه داشته است. با توجه به وضعیت خاص پکن در سال جاری، برگزار کننده اصلی سرانجام تصمیم گرفت به طور موقت پکن را ترک کند و در سال 2022 رویداد را به تیانجین منتقل کند، علیرغم همه مشکلات، تا به توسعه سریع شرکت های گل و باغبانی کمک کند. در تاریخ 15-17 سپتامبر 2022 در نمایشگاه و مرکز همایش ملی (تیانجین) برگزار خواهد شد.

منبع: باغبانی امروزمنبع