مدیریت جدید روزانه در کارخانه آمیگو


Amigo Plant در مدت زمان نسبتاً کوتاهی از یک “سرگرمی” به یک شرکت تولیدی بسیار بزرگ تبدیل شده است. اما مدیریت می خواهد شرکت را بیشتر توسعه دهد تا برای آینده آماده باشد. بنابراین تصمیم بر آن شد تا با استخدام مدیر کل، سازمان آمیگو پلنت تقویت شود. یک سال پیش، آمیگو…منبع