مردی گل رز به ارزش بیش از 400 پوند را از گل فروشی چلتنهام می دزدد

با وجود تعدادی از تحقیقات، مأموران تحقیق هنوز هویت این مرد را شناسایی نکرده اند و اکنون از مردم اطلاعات می خواهند.

کارمند نگرانی در مورد پرداخت را مطرح کرد. با این حال مشتری گل ها را برداشت و از مغازه بیرون رفت و دیگر برنگشت.

در gazetteseries.co.uk بیشتر بخوانیدمنبع

پلیس پس از گزارشی مبنی بر سرقت صدها پوند گل رز از یک گل فروشی در چلتنهام، درخواست تجدید نظر کرده است.

مردی ظاهراً سفارشی به ارزش 465 پوند گل رز داد و به کارمند گفت که از طریق حواله بانکی پرداخت کرده و جزئیات تأییدیه را که بعداً مشخص شد تقلبی است، در حدود ساعت 4:30 بعد از ظهر روز دوشنبه 13 فوریه نشان داده است.