مرکز باغ آلمان در شب سال نو بر اثر آتش بازی سوخت

منبع: gartenbau-versicherung.deمنبع مشاور ریسک توماس استیلر از خدمات صحرایی بیمه باغبانی بلافاصله تصویری محلی از خود ساخت. در این میان هماهنگی با کارشناسان و شرکت های مرمت نیز قبلا صورت گرفته است. اکنون برنامه ریزی برای بازسازی آغاز می شود.

آتش سوزی از گلخانه ای با سقف PMMA سرچشمه گرفته است. با وجود تلاش های فوری برای اطفای حریق، تاسیسات گلخانه با سالن کار به طور کامل در آتش سوخت. آتش به ساختمان های مسکونی نیز سرایت کرد. خوشبختانه، هیچ کس مجروح شدند.

Gartenbau-Versicherung اولین گزارش ضرر سال خود را در روز سال نو دریافت کرد. در شب سال نو، یک موشک آتش بازی یک تجارت باغبانی و گل فروشی را در منطقه Bergisches Land در نوردراین-وستفالن به آتش کشید. آنها گزارش می دهند که خسارت مالی به صدها هزار نفر می رسد.