مسابقات قهرمانی اروپا برای گلفروشان جوان از 23 تا 27 اوت در اسلوونی برگزار می شود


مسابقات قهرمانی اروپا برای گل‌فروشان جوان – در باغ گیاه‌شناسی تاریخی Arboretum Volčji Potok در اسلوونی از 23 تا 27 اوت 2023 برگزار می‌شود. این رویداد توسط انجمن گل‌فروشان و باغبانان اسلوونی و Arboretum Volčji Potok با نظارت از فلورنت،…منبع