مشهد ۲۲ درصد از صادرات گل و گیاهان زینتی ایران را به خود اختصاص داده است

وی با بیان اینکه همسایگی مشهد با ترکمنستان و کشورهای آسیای میانه ظرفیت خوبی برای صادرات گل و گیاه در مشهد ایجاد کرده است، افزود: اما با توجه به زیرساخت هایی که این شهر در زمینه گل و زینت دارد، ظرفیت تولید و صادرات مشهد وجود دارد. تولیدات گیاهی بسیار بیشتر از سهم ۲۲ درصدی صادرات گل و گیاه در کشور است.»

به گفته رئیس اداره زراعت شهرستان مشهد، 280 واحد گلخانه ای در شهر مشهد فعالیت می کنند. این گلخانه ها برای 1400 نفر به صورت مستقیم و برای 3500 نفر به صورت غیرمستقیم اشتغال ایجاد کرده است.

به گفته رئیس هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان گل و گیاه استان، مشهد، مرکز استان خراسان رضوی، 22 درصد از صادرات گل و گیاهان زینتی کشور را به خود اختصاص داده است.

مهدی سمنگانی گفت: به دلیل وجود زیرساخت های مناسب و دسترسی به بازار، 65 درصد گلخانه های خراسان رضوی در مشهد مستقر است.

ادامه مطلب را در tehrantimes.com بخوانیدمنبع

به گفته محمد میری دیسفانی 66 هکتار از گلخانه های مشهد مربوط به گل های زینتی است که در آن انواع گل و گیاهان زینتی تولید می شود.