مشکل جدید حمل و نقل جهانی – کانتینرهای بسیار زیاد

منبع: www.cnbc.comمنبع آخرین داده‌ها نشان می‌دهد که مشکل جدیدی که حمل‌ونقل جهانی با آن مواجه است، مشکل کانتینرهای خالی بیش از حد است. این یک چرخش کامل نسبت به کمبود اوایل امسال و در طول همه‌گیری است. این به کاهش تقاضای جهانی اشاره دارد زیرا انبارهای کانتینر در حال پر شدن یا پر شدن هستند.

در حالی که نرخ حمل و نقل نیز رو به کاهش است، کارشناسان می گویند که کاهش مصرف جهانی را نشان می دهد و به حالت عادی باز نمی گردد. فصل اوج معمول حمل و نقل کالا قبل از کریسمس صاف تر از حد معمول است. انبارهای کانتینر با فضای کمی برای دریافت انبارهای خالی پر است. کشتیرانی خالی نیز در حال کاهش است.