مصاحبه های غرفه اکسپو فلور اکوادور 2022منبع

Bloom Show در طول نمایشگاه اکسپو فلور اکوادور 2022 که در اوایل این ماه برگزار شد، چند مصاحبه با غرفه انجام داد. که توسط Above All Flowers و New Bloom Solutions به شما ارائه شده است، در نمایشگاه قدم بزنید و برای گفتگو با رهبران صنعت گل از تولیدکنندگان گل رز، پرورش دهندگان مناطق گرمسیری، شرکت های تدارکات و غیره شرکت کنید.