ناودان های فولادی زنگ زده و پوسیده پس از بازسازی دیگر نشتی ندارند

3 هکتار انجام شده، 3 هکتار مانده است
ماه ها تحقیق و آزمایش قبل از عملی کردن راه حل بود. در یک ویدیو، این شرکت اکنون نشان می دهد که چگونه توانستند زنگ زدگی و نشت را متوقف کنند.

در نتیجه پوسیدگی ناودان ها سوراخ هایی در ناودان ایجاد می شود. این باعث می شود که مقدار زیادی آب میعان وارد شود که منجر به نشت های آزار دهنده می شود. سوراخ‌ها با گذشت زمان بزرگ‌تر می‌شوند و نشت‌ها را آزاردهنده‌تر و آسیب‌رسان‌تر می‌کنند.

این ویدئو در محل یک پرورش دهنده در Bleiswijk ساخته شده است. در آنجا، سرویس HS Tuinbouw در دسامبر گذشته بیش از 33620 متر مربع را در 42 ناودان بازسازی کرده است. برنارد ون هست می‌گوید: «بعد از 5 مرحله مختلف پروژه، ناودان‌هایی که از قبل در وضعیت بسیار بدی قرار داشتند، دوباره به خوبی جدید شدند.

نتیجه این بازسازی مشتری را بسیار خوشحال کرد به طوری که 33000 متر مربع دیگر به روش فوق در طول تناوب زراعی آتی بازسازی خواهد شد. “پس از اجرای این مرحله بعدی، مشتری دوباره می تواند در زیر ناودان های تازه و براق برای سال های آینده رشد کند!”

در دهه 2000، گلخانه های زیادی با ناودان های فولادی در هلند ساخته شد. با گذشت زمان بسیاری از این ناودان ها شروع به زنگ زدگی و پس از آن پوسیدگی کردند. سرویس HS Tuinbouw راه حل جدیدی را برای مقابله با این مشکل ارائه می دهد و سال گذشته اولین تجربه عملی خود را در حین بازسازی در حین تغییر محصول در گلخانه فلفل شیرین به دست آورد.

برای اطلاعات بیشتر:
سرویس HS Tuinbouw
Slotenmakerstraat 15
2672GC، Naaldwijk
تلفن: 501368-174 (0) +31
[email protected]
www.hstuinbouwservice.nlمنبع

شرکت فناوری گلخانه ای مستقر در Naaldwijk اشاره کرد که هنوز هیچ راه حلی برای آن مشکل وجود ندارد. تا به حال، زیرا خدمات باغبانی HS یک راه حل توسعه داده است.

در حین بازسازی، متخصصان مراحل زیر را طی کردند: حذف روکش قدیمی، چربی زدایی ناودان ها، اعمال پوشش سفید روی ناودان، تصفیه ورودی ناودان چگالش با پوشش شفاف و در نهایت تکمیل و تحویل. .