نرخ گل در لاکنو در دیوالی سر به فلک می کشد

شلوغی و شلوغی بازار گل در اطراف دیوالی افزایش قابل ملاحظه قیمت گل ها را در Chowk و Gomti Nagar Mandi تضمین کرد.

گل هایی مانند گل همیشه بهار، گل رز، دیزی، گلایل، زنبق، ارکیده، میخک، نیلوفر آبی و ژربرا مانند کیک داغ در روزهای جشنواره به فروش می رسند.

در صبح دیوالی، قیمت گل رز به 600 روپیه در هر کیلوگرم رسید، اما تا ظهر از بازار ناپدید شد. در همان زمان، گل همیشه بهار از 150 روپیه در کیلوگرم شروع شد و تا عصر از 200 روپیه عبور کرد. یک گل نیلوفر آبی بین 20 تا 50 روپیه فروخته می شد. با وجود چنین قیمت های بالایی، گل ها از همه بازارها ناپدید شدند و فقط در چند مکان در عصر موجود بودند.

سال گذشته تجارت در دوران دیوالی خوب نبود. فروش کم بود، اما امسال فروش افزایش یافته است.

مقاله کامل را در www.hindustantimes.com بخوانید.منبع

نه تنها گل، قیمت میوه ها نیز که در پرستش الهه لاکشمی و لرد گانش ضروری تلقی می شد، افزایش یافت.