نرگس سمی در سوپرمارکت بریتانیا با پیاز بهاره اشتباه گرفته شد


عکس توییتر جیمز وانگ

این هفته اشتباهی در سوپرمارکت مارکس اند اسپنسر بریتانیا رخ داد. کارکنان سوپرمارکت های زنجیره ای پیاز نرگس را با پیاز بهار اشتباه گرفتند. مصرف لامپ می تواند منجر به چندین علامت شدید شود. به دنبال الف توییت توسط مجری بریتانیایی جیمز ونگ، غوغایی بزرگ در فضای مجازی به پا شد. من نمی‌خواهم کارکنان شما را به دردسر بیاندازم، اما شما نیاز به آموزش بهتری دارید.»

در توییتر، فروشگاه بزرگ به دلیل سردرگمی عذرخواهی کرد و تاکید کرد که تمام برچسب های روی گل ها حاوی یک هشدار واضح است.

منبع