نسل دوم شرکت بلژیکی پا به عرصه گذاشت

امروزه گلخانه های ورماکو و روکش های ورماکو دارای دو هکتار محل تولید هستند. در اوایل کارگاه کوچک و ساده ای بود.


نسل اول و دوم خانواده Maes.

از سال 2023، این شرکت ماشین آلات اضافی را برای انجام مراحل تولید حیاتی بدون نیاز به کارگزاران در نظر گرفته است. به عنوان مثال، اکنون می تواند لوله های گرد و بیضی شکل را در داخل تولید کند.

پس از 36 سال، ژاک ماس از کسب و کار خانوادگی خود، گلخانه های ورماکو، کنار می رود. نسل دوم این شرکت بلژیکی در حال تصاحب قدرت است. ژاک بر نوآوری و همکاری با بخش تحقیق و توسعه شرکت تمرکز خواهد کرد. که به عنوان بخشی از پیام سال نو این شرکت اعلام شد. ژاک شروع به آسان کردن کارها کرده و قصد دارد در سال 2025 بازنشسته شود.

برای اطلاعات بیشتر:
گلخانه های ورماکو
خیابان کاریل 11
8700, Tielt, بلژیک
ایمیل: [email protected]
وب سایت: www.vermako.comمنبع

در 35+ سالی که ژاک این تجارت را اداره می‌کرد، به لطف توزیع‌کنندگان در چهار قاره، از یک نمایش یک نفره به یک بازیگر بین‌المللی فعال تبدیل شد.