نمایشگاه تجاری در تصاویر

هنگام قدم زدن در راهروهای نمایشگاه تجاری رویال FloraHolland در هفته گذشته، شک نمی کنید که در پشت صحنه، بسیاری از طرف ها نگرانی های (عمده) در مورد صورتحساب هایی دارند که باید پرداخت شوند. غایبان در میان طبقه شلوغ نمایشگاه و صدها کشاورز (عمدتا هلندی) که در آن حضور داشتند، برجسته نبودند. همچنین، پرورش دهندگان و تامین کنندگان بین المللی محصولات و خدمات خود را به نمایش گذاشتند. در مجموع، در طول سه روز نمایشگاه، روحیه شاد و پرانرژی بود.


در جهت عقربه های ساعت: Kees Waque از Desch، تیم Danziger، Andre Elijzen از Brandkamp، و تیم Floritec به همراه مدیر ژاپنی Inochio Seikoen Keohie Ishiguro.منبع

به هر حال، همکاران ما در BPnieuws گشت دیگری زدند و این گزارش تصویری را تهیه کردند.