نهالستان هیلیر برای کاشت 30000 درخت، مزرعه ای به ارزش 4 میلیون پوند خریداری می کند

انتظار می رود در تولید کامل، Flexcombe بیش از 100000 درخت زینتی استاندارد و با استانداردهای سنگین تولید کند.

یک شرکت مهد کودک مستقر در آمپفیلد قرار است در زمستان امسال به دنبال خرید 200 هکتار زمین کشاورزی در شرق همپشایر، حدود 30000 درخت بکارد. Hillier Nurseries مزرعه Flexcombe در لیس را به قیمت 4 میلیون پوند خریداری کرده است.

زمین در مزرعه Flexcombe قبلاً برای چرای گاو استفاده می شد و خاک غنی از مواد مغذی بود که در ترکیب با زمین بدون زهکشی شرایط ایده آلی را برای رشد درختان فراهم می کرد.

مقاله کامل را در www.hampshirechronicle.co.uk بخوانید.منبع

این شرکت بیش از 800 پرسنل را در 19 مرکز باغ، مهد کودک و بخش درختان خود به کار می گیرد و خود را به عنوان “بزرگترین پرورش دهنده درخت در بریتانیا” معرفی می کند.