هدف بخش کشاورزی افزایش استفاده از کودهای آلی است

در برنامه اقدام برای افزایش تولید و استفاده از کودهای آلی و استفاده اقتصادی از کودها به صورت متعادل و کارآمد برای دوره 2022 – 2025، MARD سیستم جدیدی از استانداردها و مقررات را بررسی خواهد کرد.

وزارت کشاورزی و توسعه روستایی (MARD) ویتنام قصد دارد در سه سال آینده تولید محلی با استفاده از 25 درصد کودهای آلی داشته باشد.

MARD گفت که تولید و استفاده از محصولات ارگانیک را با حفظ کارایی و پایداری و کمک به ارتقاء ارزش افزوده و حفاظت از محیط زیست توسعه خواهد داد.

MARD همچنین قصد داشت میزان تولید واجد شرایط را 1.25 برابر، معادل 5 میلیون تن در سال افزایش دهد.

این سازمان از ثبت و شناسایی کودهای آلی که نیازی به آزمایش طبق قانون ندارند تا مجموعه ای غنی و متنوع از محصولات از نظر کمیت و نوع تولید شود، حمایت می کند. محصولات جدید کود آلی نیز از طریق انتخاب مواد ورودی و فناوری تولید مناسب مورد تحقیق و توسعه قرار خواهند گرفت.

این صنعت در حال توسعه مدلی برای استفاده از کودهای آلی با استفاده از کودهای مقرون به صرفه، متعادل و موثر در 9 گروه محصول ملی است.

مقاله کامل را در www.einnews.com بخوانید.منبع