هلندی روزهای لاله 2023 بیش از 15000 گل را برای برجسته کردن لاله‌ها و دوچرخه‌ها در اقامتگاه سفیر به نمایش می‌گذارد.

هلندی ها به دلیل تخصص خود در باغبانی و تولید گل معروف هستند. آنها سالانه بیش از 450 میلیون پیاز گل لاله را به ایالات متحده صادر می کنند.

گل ها و دوچرخه ها تصاویر نمادینی هستند که ما با هلند مرتبط می کنیم. روز لاله هلندی که تا 7 آوریل در محل اقامت سفیر هلند ادامه دارد، هزاران گل رنگارنگ را به نمایش می گذارد. لاله ها به طور متفکرانه روی انواع دوچرخه از جمله دوچرخه های الکترونیکی قرار می گیرند.

برای بررسی عکس ها اینجا را کلیک کنید.منبع