هند: وزیر کشاورزی شری. Manoj Ahuja (IAS) از تأسیسات بیوتکنولوژی گیاهی KF Bioplant بازدید کرد


در روز جمعه 2 ژوئن 2023، وزیر محترم کشاورزی (دولت هند) شری. Manoj Ahuja (IAS) از امکانات پیشرفته بیوتکنولوژی کارخانه KF Bioplants، پونا هند بازدید کرد. وی را بزرگان محترم سیاست گذاران مرکز و دولت کشاورزی همراهی می کردند. شری کیشور راجانس…منبع