هوانوردی اختری پیشروی پایداری در فضای بار هوایی آفریقا است

Astral Aviation در 22 سال گذشته در مرکز نایروبی خود فعالیت داشته است و از طریق راه حل های لجستیک هوایی کارآمد و نوآورانه به قاره آفریقا خدمت می کند.

مقاله کامل را در www.astral-aviation.com بخوانید

Astral Aviation از طریق شرکت تابعه خود، Astral Aerial، اپراتور هواپیماهای بدون سرنشین، از طرح‌های مختلف زیست‌محیطی در کنیا و در سراسر آفریقا حمایت کرده است. Astral Aerial از هواپیماهای بدون سرنشین برای نقشه‌برداری از مناطق جنگل‌کاری و توزیع بذر استفاده می‌کند که به افزایش پوشش جنگلی در مناطق وسیعی از زمین‌های جنگل‌زدایی کمک کرده است.منبع

به عنوان بخشی از عضویت TIACA، هوانوردی Astral از راه حل های نوآورانه در سطح جهانی از طریق محک زدن با بهترین همتایان لجستیکی بار در کلاس بهره برده است و در این منشور است که Astral Aviation مفتخر است که بخشی از گروه اولیه اعضای پرتاب کننده است. طرح پایداری آسمان آبی