هیشتیل و دکور بریدینگ یک توافقنامه استراتژیک برای تقویت همکاری امضا می کنندمنبع

پرورش دکور
امیر دروری
[email protected]
www.decorbreeding.com

هیشتیل و دکور بریدینگ یک توافق استراتژیک را برای تقویت همکاری بین هر دو سازمان در تحقیق، توسعه و توزیع سیکلامن های مناسب برای باغبانی در فضای باز در آب و هوای گرم مدیترانه در چندین بازار اعلام کردند.

بیش از 15 سال است که Amir Drori پرورش دهنده سیکلامن اسرائیلی از Decor Cyclamen Breeding بر پرورش سیکلامن های نوآورانه در فضای باز که برای آب و هوای گرم و خشک مدیترانه ای مناسب است تمرکز کرده است. انواع Cella از دکور Cyclamen Breeding تجاری شده و توسط هیشتیل کشت و توزیع خواهد شد.

برای اطلاعات بیشتر:
هیشتیل
خیابان یاردن ۲۲ موشاو نهالیم، 4995000، اسرائیل
تلفن: +972-3-937-3111
فکس: +972-3-937-3150
[email protected]
www.hishtil.com