واقعاً هتل های مهاجر برای آژانس های کار هلند چقدر سودآور هستند؟

آژانس کار هلندی Tradiro بینشی در مورد میزان درآمد آنها از هتل های کارگران مهاجر به اشتراک گذاشته است. روزنامه منطقه ای Omroep West بودجه آنها را دید و با کارگردان Michael Mostert صحبت کرد. یکی از اظهارات او بود: «ما با این مجتمع‌های مسکونی ضرر زیادی می‌کنیم، اما باید از آنها استفاده کنیم».

می توانید کل مقاله Omroep West را در اینجا بخوانید.منبع

او را به شدت نگران می کند که «تصویری ایجاد می شود» که آژانس های کاریابی «فقط می خواهند از مسکن سود ببرند». Tradiro می خواهد پروژه بزرگی را برای اسکان 688 مهاجر کارگری در هلند اجرا کند. با این حال، این ایده با مقاومت ساکنان محلی و شهرداری روبرو شده است. در اوایل سال جاری، Tradiro ویدئویی را به اشتراک گذاشت که نشان می‌داد این پروژه چگونه باید باشد.