ویروس جغجغه تنباکو در گل صد تومانی یافت می شود

منبع: ag.umass.eduمنبع

TRV توسط نماتدهای ریشه کلفت (Paratrichodorus و Trichodorus)، کرم‌های گرد میکروسکوپی که در خاک زندگی می‌کنند و از ریشه‌های گیاه تغذیه می‌کنند، منتقل می‌شود. ویروس ممکن است به صورت مکانیکی روی دست ها و ابزارها و با تکثیر گیاهان مادری آلوده منتشر شود.

هیچ درمانی برای گیاهان آلوده وجود ندارد. گیاهان آلوده و بقایای گیاهی را بردارید و همه چیز را در سطل زباله بیندازید. ابزارها را مرتباً با سفید کننده 10 درصد یا محلول ضد میکروبی دیگر ضد عفونی کنید. از انبارهای کاشت عاری از بیماری استفاده کنید و گیاهان را قبل از آوردن آنها به باغ یا منظره به دقت از نظر علائم بررسی کنید. از انتقال خاک از منطقه آلوده به مناطق دیگر خودداری کنید. اگرچه این ویروس مسری است، یک گیاه آلوده ممکن است سال ها در باغ یا منظره وجود داشته باشد بدون اینکه علائمی در گیاهان دیگر مشاهده شود. اگر مشکل ثابت است، کاشت مجدد را با گیاهانی که به TRV حساس نیستند در نظر بگیرید: این گیاهان شامل گونه‌های زینیا، فلوکس یکساله، ویلیام شیرین و گونه‌های Datura هستند.

علائم TRV می تواند بسته به گیاه میزبان و شرایط محیطی متفاوت باشد. خال‌خالی، موزاییک، ضایعات قهوه‌ای یا زرد، لکه‌های حلقه‌ای، رگه‌ها و بدشکلی‌های برگ ممکن است رخ دهد. روی گل صد تومانی ها و سایر گیاهان، ویروس اغلب نقاط حلقه ای زرد رنگ و طرح هایی از خطوط مواج ایجاد می کند. برخی از گیاهان ممکن است بدون علامت باقی بمانند. در بیشتر موارد، گل صد تومانی‌هایی که تحت تأثیر TRV قرار گرفته‌اند، کوتاه‌قد نیستند و به‌طور طبیعی گل می‌دهند.

هفته گذشته ویروس جغجغه تنباکو (TRV) روی گل صد تومانی در غرب ماساچوست مشاهده شد. این ویروس دارای طیف میزبان گسترده ای است و بیش از 400 گونه گیاهی در 50 خانواده را تحت تأثیر قرار می دهد. گل صد تومانی، قلب خون‌ریز، آستیلب، هاستا، اپیمدیوم و زنگ‌های مرجانی از جمله میزبان‌های زینتی هستند. بسیاری از گیاهان و علف های هرز نیز حساس هستند.