پادکست: ایجاد یک تجارت گل بریده در خانه
این قسمت دو قسمتی جنت کرامکا از حیاط خلوت بلومز، مستقر در ترامبول، کانکتیکات را نشان می دهد. در ماه اوت، جانت در یک وبینار برای مجموعه سخنرانی‌های باغبانی حفاظت از پارک مدیسون در نیویورک شرکت کرد که همه چیز درباره جنبش گل‌های آهسته بود. همانطور که جانت در وب سایت خود می نویسد: “چیزی که به عنوان یک…منبع