پادکست در مورد درختان بزرگ، ظروف، و همه چیز در این بین


جو جوریکیک و ویل هاورکمپ در حال ارائه پادکستی در مورد تعدادی از تامین کنندگان The Hub هستند که شامل Ruppert Nurseries، Hoffie Nursery و Tyka Farms هستند. پادکست را در اینجا گوش دهید: www.blog.landscapehub.comمنبع