پرورش دهنده آلبرایتون در نمایشگاه گل چلسی از گل رز به نام یک سلبریتی مرموز رونمایی می کند.
منبع