پرورش دهنده برای پانل های خورشیدی کمک هزینه دریافت می کند

پانل های خورشیدی گلخانه ای: جایزه کمک هزینه: 8000 دلار
ری پنل های خورشیدی را به یکی از سه گلخانه فعال خود اضافه خواهد کرد. هدف این پروژه کمک به رشد و پایداری مزرعه کوچک خانوادگی آنها با کاهش هزینه های انرژی است، بنابراین به آنها اجازه می دهد منابع مالی بیشتری را برای توسعه تولیدات کشاورزی برای پاسخگویی به تقاضا و رشد کسب و کار اختصاص دهند.

این کمک هزینه حدود نیمی از هزینه خرید و نصب پانل ها را در یکی از بزرگترین گلخانه های عملیاتی وی پرداخت می کند. علاوه بر مشتریان خرده‌فروشی و عمده‌فروشی، گل‌فروشی و گلخانه ری نیز میزبان کلاس‌ها/کارگاه‌های طراحی تاج گل پر بازدید است.منبع