پرورش دهنده در تصویر: Leen Middelburg

این تجارت خانوادگی با هم زیباترین گل های داوودی را روزانه فراهم می کند.

ویدیوی مربوط به زنتو را تماشا کنید:

پرورش دهنده کد سبز
بری اشتیاق خود را به پرورش گل از یک غریبه ندارد. پدربزرگ او در سال 1972 شروع به پرورش گل کرد. بری و پسر عمویش نسل سومی هستند که در این شرکت کار می کنند.

هر ماه Dekker Chrysanten یکی از تولیدکنندگان خود را در کانون توجه قرار می دهد. با «پرورنده‌ها در تصویر»، آن‌ها شرکت زیبای خود را به شما نشان می‌دهند، داستان خود را به اشتراک می‌گذارند و بر روی تنوع دکر که رشد می‌کنند تمرکز می‌کنند. در این ماه، آنها از بری میدلبورگ از زنتو، یک پرورش دهنده کد گرین بازدید کردند. رامنبع