پرورش دهنده در تصویر: Leen Middelburgهر ماه Dekker Chrysanten یکی از تولیدکنندگان خود را در کانون توجه قرار می دهد. با «پرورنده‌ها در تصویر»، آن‌ها شرکت زیبای خود را به شما نشان می‌دهند، داستان خود را به اشتراک می‌گذارند و بر روی تنوع دکر که رشد می‌کنند تمرکز می‌کنند. در این ماه، آنها از بری میدلبورگ از زنتو، یک پرورش دهنده کد گرین بازدید کردند. را

پرورش دهنده کد سبز
بری اشتیاق خود را به پرورش گل از یک غریبه ندارد. پدربزرگ او در سال 1972 شروع به پرورش گل کرد. بری و پسر عمویش نسل سومی هستند که در این شرکت کار می کنند.

این تجارت خانوادگی با هم زیباترین گل های داوودی را روزانه فراهم می کند.

ویدیوی مربوط به زنتو را تماشا کنید:منبع